Skip to content

Informed consent

Dit (online) formulier wordt door al onze patiënten ondertekend voordat van onze diensten gebruik kan worden gemaakt.

This informed consent form is provided to you to obtain your consent to allow MedPoint Curacao Om u medische diensten en testdiensten te kunnen verlenen, is uw toestemming vereist. Voor personen jonger dan 16 jaar, of andere personen die mogelijk niet in staat zijn om geïnformeerde keuzes te maken over hun gezondheidszorg, wordt dit formulier aan hun ouders of voogden verstrekt ter beoordeling namens de betreffende persoon. Voor patiënten tussen de 12 en 16 jaar moeten ouder en kind tot een overeenkomst komen. Indien dit niet mogelijk is, neemt de arts een beslissing in het belang van de patiënt.

Algemene toestemming voor het verrichten van een medisch consult: 
Ik begrijp dat MedPoint Curacao toestemming nodig heeft van de cliënt, en mogelijk toestemming van een ouder of voogd, voor het bieden van medische diensten. Ik begrijp dat er een medisch dossier wordt aangelegd en bijgehouden over mij door MedPoint Curacao.

Spoedgevallen: Ik erken dat er urgente situaties kunnen zijn waarin MedPoint Curacao het nodig kan zijn om diensten of procedures uit te voeren die niet volledig met mij (of mijn ouder/voogd) zijn besproken van tevoren. Ik geef toestemming voor het uitvoeren van dergelijke diensten en/of procedures onder dergelijke omstandigheden.

Testing services.

MedPoint Curacao biedt testdiensten aan die voldoen aan de hoge normen die zijn gesteld door gerenommeerde testdienstverleners op Curaçao. Houd er rekening mee dat MedPoint Curacao kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte of gevolgschade die de cliënt ondervindt als gevolg van de testdienst of het gebruik van de testresultaten door de cliënt.

Toestemming om gezondheidsinformatie te delen.
Ik begrijp dat MedPoint Curacao mag mijn gezondheidsinformatie delen met andere huisartsenpraktijken, apotheken, laboratoria, ziekenhuizen en/of verzekeringsmaatschappijen voor behandeling, betaling en gezondheidszorgactiviteiten. Door deze geïnformeerde toestemmingsformulier te ondertekenen, geef ik toestemming voor het gebruik en de openbaarmaking door MedPoint Curacao mijn gezondheids- of medische informatie voor deze doeleinden.

Toestemming om te communiceren via e-mail.
Door dit geïnformeerde toestemmingsformulier te ondertekenen, geef ik toestemming voor communicatie via niet-beveiligde elektronische middelen, zoals e-mail of WhatsApp.

Start Video
x